Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-02-2012

Sag nr. FV2011.0154 Lene Pagter Kristensen

HK/Stat for et medlem mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarets Personeltjeneste

Afgørelse (saglige kriterier for afskedigelse som konsekvens af besparelser og omstrukturering efter forsvarsforlig, forvaltningslovens krav, betydning af lang anciennitet og konkret afvejning)