Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-06-2012

Sag nr. FV2010.0208 Poul Søgaard

Foreningen af Speciallæger mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om flytning af undersøgelser fra praktiserende speciallæger til sygehusvæsenet indebærer, at region skal betale godtgørelse til lægerne)