Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-03-2012

Sag nr. FV2011.0197 Mogens Kroman

Fødevareforbundet NNF for et medlem mod DI Overenskomst I for Skare Meat Packers K/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (ikke tvingende grunde til afskedigelse af stedfortræder for tillidsrepræsentant)