Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-12-2012

Sag nr. FV2012.0055 Mogens Kromann

Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund mod Fagligt Fælles Forbund

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag og afgørelse i henhold hertil (om hovedaftalen for kooperationen er anvendelig samt om lønmodtagersiden skal betragtes som en samlet part)