Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-03-2012

Sag nr. FV2012.0184 Mogens Kroman

Fødevareforbundet NNF mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning

Fortolkning af parternes overenskomst (ikke weekendtillæg til deltidsansatte)