Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-06-2013

Sag nr. 2013.0303 Jytte Scharling

3F Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for LW Wind Power A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel)