Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-05-2013

Sag nr. 20121111 Lene Pagter Kristensen

HK/Privat for et medlem mod dinTANDLÆGE-Havndal ApS

Afgørelse efter nævnsbehandling i overensstemmelse med DA/LO-hovedaftalen (om afskedigelse af klinikassistent var i strid med hovedaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat eller funktionærlovens § 2b)