Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-09-2013

Sag nr. 20130444 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund for 19 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Sauer-Danfoss ApS

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om forventede besparelser i forbindelse rationalisering mv. er udtryk for arbejdsmangel, og i givet fald om kriterierne for udvælgelse af specialarbejdere til afskedigelse var saglige)