Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-12-2013

Sag nr. 20131075 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for Agri- Norcold A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om bortvisning eller afskedigelse af medarbejder efter uheld med truck var berettiget).