Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-12-2013

Sag nr. 20131154 Lene Pagter Kristensen

Dansk Metal for et medlem mod DI for TDC A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejder med henvisning til, at han i en række tilfælde uberettiget havde spist frokost på sin bopæl, herunder nogle gange holdt pause udover 30 minutter, var berettiget og i modsat fald om vedkommende skal genansættes).