Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-09-2013

Sag nr. 20130284 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Nobina Danmark A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om kriterierne for udvælgelse af chauffører til afskedigelse i en omstruktureringssituation var saglige)