Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-11-2013

Sag nr. 20130345 Poul Søgaard

Fødevareforbundet NNF for et medlem mod Dansk Erhverv for Dansk Supermarked A/S (Føtex Vejle)

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejder med 12 års anciennitet i situation med arbejdsmangel var usaglig)