Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-12-2013

Sag nr. 20131075 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen for A mod DI Overenskomst II v/ DI for Agri-Norcold A/S

Uberettiget bortvisning, men saglig afskedigelse af lagerarbejder, der var kommet til at trække en anden truck ned fra dens opklodsning og derefter kørt fra stedet.