Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 20-09-2013

Sag nr. 20130444 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund for A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, samt S mod DI Overenskomst I v/DI for Sauer-Danfoss ApS

Saglig afskedigelse af 19 specialarbejdere, idet der på afskedigelsestidspunktet i februar måned 2013 var en berettiget forventning om arbejdsmangel i efteråret 2013. Endvidere havde virksomheden, ved udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der skulle afskediges, taget de nødvendige anciennitetsmæssige hensyn.