Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 05-09-2013

Sag nr. AR2013.0076

Østervang Sjælland A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) for Fagligt Fælles Forbund Køge Bugt

Konflikt, der skulle tvinge en virksomhed til at indgå en aftale, der indeholdt usaglige krav, var ulovlig.

Arbejdsretten gav gartnerivirksomheden Østervang Sjælland A/S medhold i, at den konflikt, som 3F Køge Bugt havde varslet og iværksat over for virksomheden, var ulovlig.

Konflikten havde til formål at tvinge virksomheden til at acceptere en tiltrædelsesaftale, som indeholdt flere vilkår, som var mere byrdefulde end den gældende overenskomst på området. 3F henviste herved bl.a. til, at overenskomsten på området foreskrev, at 3F ikke måtte afslutte overenskomst med en arbejdsgiver, som stod uden for arbejdsgiverorganisationen GLS-A, om tilsvarende løn- og arbejdsvilkår som de, der fremgår af overenskomsten.

Arbejdsretten udtalte, at der skal kunne påvises en saglig begrundelse herfor, såfremt en arbejdstagerorganisation skal kunne stille skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at arbejdsgiveren ikke er medlem af den arbejdsgiverorganisation, som arbejdstagerorganisationen har indgået overenskomst med.

Et vilkår i en overenskomst om, at 3F ikke måtte afslutte overenskomst med en arbejdsgiver, som stod uden for arbejdsgiverorganisationen, om tilsvarende løn- og arbejdsvilkår som de, der fremgår af overenskomsten, kunne ikke håndhæves over for en uorganiseret arbejdsgiver, og en sådan aftale kunne ikke i sig selv udgøre en saglig begrundelse for, at et fagforbund over for en uorganiseret arbejdsgiver stiller mere byrdefulde overenskomstkrav end de, der fremgår af overenskomsten på området.

3F havde herudover ikke påvist en saglig begrundelse for, hvorfor forbundet udlod at medvirke til, at virksomheden som tilbudt kunne indmelde sig i GLS-A, men i stedet valgte at insistere på en forhandling om en tiltrædelsesoverenskomst. Desuden var der ikke påvist en saglig begrundelse for at gøre forskel med hensyn til lønnens størrelse og krav vedrørende sikring af eller kontrol med underentreprenørers overholdelse af overenskomsten.