Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-09-2013

Sag nr. FV2012.0172 Thomas Rørdam

Socialpædagogernes Landsforbund mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Afgørelse (om bortvisning eller opsigelse af pædagogisk assistent, som bl.a. var arbejdsmiljørepræsentant, var berettiget)