Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-09-2013

Sag nr. FV2012.0176 Lene Pagter Kristensen (27. august 2013)

FOA for FOA Odense mod KL for Odense Kommune

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om weekendgodtgørelse for beredskabstjeneste på lørdage)