Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 12-06-2013

Sag nr. FV2013.0023 Jon Stokholm

Forbundet 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om arbejdsulykke ikke var selvforskyldt med den konsekvens, at virksomheden havde været uberettiget til at afskedige medarbejder)