Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-01-2013

Sag nr. FV2012.0060 Jytte Scharling

Dansk Psykolog Forening for et medlem mod Den selvejende institution Filadelfia

Afgørelse (om afskedigelse var rimeligt begrundet)