Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-01-2013

Sag nr. FV2012.0106 Jon Stokholm

HK/Privat mod Tekniq for Eltel Networks A/S

Afgørelse (om afskedigelse af tidligere tjenestemand ansat på overenskomstvilkår med rettigheder i henhold til reglerne om tjenestemandspension og rådighedsløn)