Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-08-2013

Sag nr. FV2013.0011 Lene Pagter Kristensen

Foreningen af Dansk Lægestuderende mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om studentermedhjælpere på Medicinsk Museiom er omfattet af bestemmelsen om præparatfremstillere)