Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-01-2013

Sag nr. FV2012.0107 Vibeke Rønne

Pharmadanmark mod Danmarks Apotekerforening

Fortolkning af parternes overenskomst (om en farmaceut, der benytter sig af en overenskomstmæssig ret til fritstilling har krav på minimalerstatning efter funktionærloven)