Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-10-2013

Sag nr. FV2013.0098 Poul Dahl Jensen

Dansk El-Forbund for et medlem mod Tekniq for Kemp & Lauritzen A/S

Afgørelse med udgangspunkt i sygedagpengeloven (om sygefravær efter operation for langsynethed kunne anses for at være pådraget ved forsæt eller grov uagtsomhed)