Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-09-2013

Sag nr. FV2013.0026 Poul Sørensen

Dansk El-Forbund mod Tekniq for Insta A/S

Afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (om virksomheden og medarbejderne har indgået lokalaftale om betaling for rejse- og udearbejde)