Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-09-2013

Sag nr. FV2013.0102 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for et medlem mod Tekniq for Pilegaard-Henriksen A/S

Afgørelse (om bortvisning af montør skulle annulleres eller som uberettiget berettigede til godtgørelse)