Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-06-2013

Sag nr. FV2013.0017 Niels Waage

Dansk Metal mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om hvilken overenskomst en medarbejder skulle have været ansat i henhold til, om ansættelse under anden overenskomst var bodspådragende samt om forpligtelse til at holde tillidsmanden underrettet om forestående ansættelser)