Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 08-04-2013

Sag nr. FV2013.0019 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bindslev Tømrer- og Snedkerforretning A/S

Afgørelse (om medarbejder havde status som arbejdsmiljørepræsentant og krav på godtgørelse for urimelig opsigelse efter tilbud om genansættelse)