Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-03-2013

Sag nr. FV2012.0138 Lene Pagter Kristensen

Ingeniørforeningen som mandatar for 2 medlemmer mod Moderniseringsstyrelsen for Vejdirektoratet

Afgørelse (om sagligheden af afskedigelse af medarbejderne som led i besparelsesrunde, herunder om der reelt forelå opgavebortfald, om der var lagt fornøden vægt på alder og anciennitet, og om afskedigelsesprocessen var gennemført på en fagligt forsvarlig måde)