Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-02-2013

Sag nr. FV2012.0184 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejdsrerforbundet i Danmark mod TEKNIQ for L&H Rørbyg A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om indgåelse af akkord skal ske på rørprislistens akkordaftaleseddel)