Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-06-2013

Sag nr. FV2013.0008 Mogens Kromann

3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Nordisk Film Biografer A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der var kutyme for udbetaling af sædvanlig timeløn på lukkedage den 24. og 31. december til medarbejdere, som ellers havde vagt)