Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-05-2013

Sag nr. FV2012.0179 Per Sørensen

Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for et medlem mod Hjørring Kommune

Afgørelse (om der var tvingende grunde i form af arbejdsmangel til at afskedige fællestillidsrepræsentant)