Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-04-2013

Sag nr. FV2013.0003 Lene Pagter Kristensen

HK Danmark som mandatar for et medlem mod DSB

Afgørelse (om reglerne om aldersdiskrimination var overtrådt i forbindelse med generelt tilbud om fratrædelsesaftale til medarbejdere over 60 år i nedskæringssituation)