Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-05-2013

Sag nr. FV2012.0089 Jon Stokholm

Offentligt Ansattes Organisationer, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der skal beregnes pensionsbidrag af rådighedstillæg udbetalt til medarbejdere på Risø i henhold til lokalaftale herom)