Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-11-2013

Sag nr. FV2013.0115 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund, 3F Offentlig gruppe, mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden for Region Hovedstadens Apotek

Afgørelse (om det strider mod principperne om ligebehandling og ligeløn i bl.a. ligelønsloven samt tidligere indgåede forlig, at de fortrinsvis kvindelige hospitalsmedhjælpere ikke har samme ret til betalt frokostpause, som de fortrinsvis mandlige portører)