Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-06-2013

Sag nr. FV2013.0037 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Clean-Bud

Afgørelse i henhold til bygge- og anlægsoverenskomsten (om efterbetaling til udenlandske arbejdere)