Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-12-2013

Sag nr. FV2013.0122 Marianne Levy

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DT for Brande Buslinier ApS

Fortolkning af landsoverenskomsten for turistchauffører mv. (om deltidsansatte chaufførers arbejdstid kan afbrydes uden for virksomhedens hjemsted)