Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-05-2013

Sag nr. FV2012.0156 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om hvilken bestemmelse opsigelse af langtidssygemeldt tillidsrepræsentant kan ske efter)