Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-02-2013

Sag nr. FV2012.0112 Lene Pagter Kristensen

Serviceforbundet for et medlem mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S

Afgørelse (om en tvist vedrørende forståelsen af en undervisningsaftale kan kræves behandlet ved faglig voldgift)