Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-02-2013

Sag nr. FV2012.0159 (Mogens Kromann)

Fagligt Fælles Forbund Aabenraa for et medlem mod Dansk Byggeri for Bo Michelsen A/S

Afgørelse (om fastsættelse af akkordsum)