Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-11-2013

Sag nr. FV2012.0114 Thomas Rørdam

Dansk Metal mod Tekniq for Eltel Networks A/S

Afgørelse (om medarbejdere, der var omfattet af elektrikeroverenskomsten, i henhold til tiltrædelsesoverenskomst generelt også var omfattet af industrioverenskomsten)