Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-11-2013

Sag nr. FV2013.0112 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund, Industrigruppen, for et medlem mod Dansk Byggeri for Wega Vinduer A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om feriefridage er individuelle rettigheder, som ikke kan indgå i en kollektiv ferieplan)