Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-07-2013

Sag nr. FV2012.0118 Jytte Scharling

Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen

Fortolkning af og afgørelse i henhold til organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (om arbejde udført af skoleassistenter er omfattet af aftalen og skal honoreres overenskomstmæssigt)