Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 12-05-2014

Sag nr. 2013.1046 Poul Søgaard

3F Privat Service, Hotel og Restauration for et medlem mod DI Overenskomst II v/ DI for Allianceplus A/S

Formalitetsafgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om ansat, der ved virksomhedsoverdragelse blev omfattet af serviceoverenskomsten mellem DI og 3F Privat/Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet, men fortsat i en periode var omfattet af de personlige løn- og ansættelsesvilkår, som fulgte af overenskomsten for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner, ved afskedigelse kunne påberåbe sig sidstnævnte overenskomsts bestemmelser om underretning af sin organisation og retten til at kræve forhandling)