Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 18-02-2014

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20131173 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen for 3F Bjerringbro & Omegn for et medlem mod DI for Arriva Danmark A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse med henvisning til påstået krænkende adfærd var berettiget)