Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-07-2014

Sag nr. 20140194 Lene Pagter Kristensen

3F for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Letz Sushi ApS

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om godtgørelse for brud på foreningsfrihedsloven eller hovedaftalens bestemmelse om usaglig afskedigelse var forskyldt)