Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-01-2014

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20130631 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Prebens Minibusser

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af chauffør i situation med arbejdsmangel var usaglig, når der umiddelbart forinden var nyansat en anden chauffør)