Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-05-2014

Sag nr. AN 20131205 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund for 6 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Nilfisk-Advance A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelserne af de pågældende var usaglige og skulle annulleres)