Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 01-10-2014

Sag nr. 20140426 Lene Pagter Kristensen

3F for A mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Komdis III

Tvisten angår hvorvidt bortvisning af A har været berettiget, eller om der er sket overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9.