Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 10-06-2014

Sag nr. 20131383 Poul Søgaard

Dansk Metal for [person1] og [person2] mod DI Overenskomst I v/ DI for Andersen & Martini A/S

Afskedigelse af to pladesmede på grund af arbejdsmangel var saglig - hvoraf den ene pladesmed havde over 25 års anciennitet.