Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 12-05-2014

Sag nr. 20131046 Poul Søgaard

3F Privat Service, Hotel og Restauration for A mod DI Overenskomst II v/DI for Allianceplus A/S

Lønmodtager kunne, i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, påberåbe sig bestemmelser i overdragerens overenskomst vedr. underretning af sin organisation og retten til at kræve forhandling.